ERASMUS PIKNIK

V piatok 17.júna sme spolu so žiakmi zapojenými do aktivít Erasmus+ projektu LO-VE rekapitulovali 3 roky medzinárodnej spolupráce. Stretli sme sa mimo priestorov školy, v záhrade Klubu 75, kde sme, v duchu hlavnej myšlienky „outdoor“, zorganizovali Erasmus piknik, na ktorý sme pozvali aj Erasmákov z neďalekej partnerskej školy v Čechách. Piknik bol spojený s náučnými aktivitami, mnohé z nich viedli samotní žiaci pre svojich, prevažne mladších, spolužiakov. Prišli štvrtáci, šiestaci, ale aj deti zo školského klubu, ktorí síce nevycestovali, ale pracovali počas trojročného obdobia na čiastkových projektových úlohách. Žiaci riešili hlavolamy, zasúťažili si, dozvedeli sa od p.riaditeľa o krajinách, ktoré navštívil, a zároveň o hudbe, ktorá sa s projektovými krajinami spája. Slovenskí a českí Erasmáci si na záver s prváčikmi zatancovali (čo bola jedna z úloh, ktorú prváci v šk.klube plnili). Mali sme šťastie, že počasie nám prialo a že aj pri tejto aktivite sme pocítili podporu rodičov našich žiakov. Ďakujeme za pripravené dobroty! V hodnotiacich dotazníkoch žiakov a rodičov sme sa mimo iného dozvedeli, že všetci zúčastnení si prajú pokračovať v podobných aktivitách. Je jasné, že týždňový pobyt neumožňuje naučiť sa rozprávať plynule po anglicky, rodičia však oceňujú novú skúsenosť v inej krajine, ktorá žiakov motivuje k novým cieľom. Po marcovej mobilite do Portugalska, po aprílovom vycestovaní do Čiech, po májovom týždni v španielskej Andalúzii, po outdoorovom čítaní, natáčaní krátkych filmov, po júnovej joge v átriu školy spojenej s workshopom o zdravej výžive s Michaelou Birkusovou sme sa napokon prehupli do záveru projektu, ktorý bol pre našu školu jednoznačne prínosom. Ďakujeme EU za takéto možnosti, ďakujeme podpore mesta i vedeniu školy, zanieteným pedagógom, žiakom a rodičom za účasť.

Mgr. J.Madigárová Kubišová