Čítali sme s Magnusom

Maratón môže byť cyklistický, plavecký, festivalový ale aj čitateľský. Pre deti druhého ročníka bol veľkou výzvou  práve ten čitateľský. Počas dvoch  rokov školskej dochádzky, ktorú majú už takmer úspešne  za sebou,  postupne  zdokonaľovali  svoje čitateľské zručnosti. A tak sa mohli s chuťou, vo štvrtok 30. mája, zapojiť  do projektu Čítajme si… šesť hodinového čitateľského maratónu v našej Mestskej knižnici.

Cieľom tejto aktivity je pritiahnuť ku knihám a čítaniu čo najviac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Preto nechajme sa obklopovať knihou, priateľom, ktorý nás nikdy nezradí.

Čítali sme s Magnusom, kúzelníkom Magnusom, maskotom Mestskej knižnice, reprezentujúcim skupinu mladých čitateľov. Rozprávkovou bytosťou, ktorá sa stala v okamihu pre všetky naše deti novým super kamarátom.

Mgr. Jarmila Bandurová