Dejepisná exkurzia do Banskej Bystrice

Všetko sa to začalo ráno dňa 10.9.2019, kedy sme sa vo vestibule ZŠ Nábrežná  stretli s ostatnými členmi dejepisných expertných tímov našej školy, pracujúcimi na projekte o slovenskom partizánskom hnutí. O 8:15 hod sme už sedeli v autobuse spolu zo žiakmi  a učiteľmi z partnerských škôl v Jablunkove.  Autobus  nás viezol do Banskej Bystrice. Hlavným bodom programu bola spoločná návšteva Múzea Slovenského národného povstania (SNP).

Počas prehliadky múzea nás lektor svojimi pútavými príbehmi zaviedol do obdobia druhej svetovej vojny  a najmä do obdobia slovenského protifašistického hnutia. Pri mnohých príbehoch nám mnohým tuhla krv v žilách. Nikdy sme si  neuvedomili, že minulosť bola taká strašná. Návšteva múzea bola pre nás určite prínosnou, a to  nielen podrobnejšími informáciami o SNP, ale mali sme z nej veľký zážitok , veď sme videli uniformy, zbrane, rôzne osobné veci vojakov,…,  a počas vzdelávacieho programu sme pracovali aj na zaujímavých zadaných úlohách.  V interaktívnej časti múzea nás najviac upútali  príbehy ľudí, ktorí hrôzy vojny prežili. Hoci sme mali z toho všetkého smutný pocit, exkurzia bola úžasná.

Po prehliadke historického centra mesta a po opätovnej prehliadke vonkajšieho areálu múzea sme sa vo večerných hodinách vrátili domov naplnení novými informáciami a zážitkami.

Veľmi pekne ďakujeme našim pani učiteľkám dejepisu – p.uč. Mojtovej a Ševčíkovej a aj partnerským školám v Jablunkove.

Aneta Pirníková a Gabriela Martinčeková, 8.A

Dejepisná exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici bola spoločnou aktivitou ZŠ Nábrežná a jablunkovských škôl  ZŠ Lesní a ZŠ Sienkiewitze  v rámci projektu Žijeme na Trojmezí (časť Historie Trojmezí). Partnerským školám aj touto cestou za spoluprácu ďakujeme. Žiaci vytvorených expertných tímov ZŠ Nábrežná pod vedením p.uč. M.Mojtovej a Z. Ševčíkovej už niekoľko mesiacov pracujú na téme SNP. Výsledky svojej projektovej práce budú naši žiaci i žiaci z partnerských škôl prezentovať koncom septembra v ZŠ Nábrežná i v partnerských školách. Držme im palce.            

Mgr. Monika Mojtová, vedúca PK DEJ-OBN