Stretnutie organizačného tímu medzinárodného projektu „Žijeme na Trojmedzi“

Učitelia na Nábrežnej pracujú na príprave atraktívnych a pre svojich žiakov pútavých aktivitách v blížiacom sa novom školskom roku aj cez prázdniny. V zborovni školy sa v stredu 28. augusta zišiel organizačný tím medzinárodného projektu Žijeme na Trojmedzí, aby doladil termíny a detaily jesenných a zimných stretnutí. Po štyria zástupcovia škôl z Jablunkova, ZŠ Lesní a ZŠ H. Sienkiewicza s poľským vyučovacím jazykom, rovnako aj šesť našich učiteľov, už štvrtým rokom podporujú cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry, športu, jazykov a národných tradícií. Žiaci sa už v septembri môžu tešiť na spoločné stretnutie na Trojmedzí, v obci Hrčava spojené so športovo brannými hrami, na spoločný projekt Európsky deň jazykov, ako aj spoločnú exkurziu do Banskej Bystrice za poznaním vojnovej histórie Čechov a Slovákov. Do konca kalendárneho roka sa uskutoční poznávacia exkurzia žiakov deviateho ročníka do Osvienčimu a spoločný Vianočný koncert s rozsvietením stromčeka na námestí v Jablunkove. Priateľstvo žiakov a pedagógov troch škôl umožňuje spoznávať tradície, duchovné a materiálne hodnoty kedysi spoločného štátu.