Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Každý rok v októbri majú žiaci ôsmych a deviatych ročníkov možnosť otestovať si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. Tento rok sa našli 17 odvážlivci, ktorí si zmerali svoje sily.

Súťaž sa skladala z 3 častí:

  1. časťou bol písomný test (25 bodov)
  2. časťou bola písomná transformácia textu (15 bodov)
  3. časťou bol ústny prejav na zadanú tému (15 bodov).

A práve posledná časť narobila súťažiacim najväčšie vrásky. Aj inokedy  suveréni boli pred porotou neistí a roztrasení. Veď si skúste pripraviť rozprávanie  v časovom limite 25 minút a naspamäť  predniesť porote! Určite by ste sa aj vy poriadne zapotili!

Po sčítaní všetkých častí  dospela porota k nasledujúcim výsledkom:

  1. miesto – Svetlana Kormanová z 9. B (52 bodov)
  2. miesto – Sofia Poláčková z 8. B (51 bodov)
  3. miesto – Jakub Cupec z 9. A (50 bodov).

Víťazka bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 10. 11. 2022. Želáme jej pevné nervy a kreatívne nápady!

Mgr. Slavka Svrčková, vedúca PK SJaL