Medzinárodný deň školských knižníc

Knihy sú skvelé. Nielenže vám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, vďaka nim sme lepšími ľuďmi, sokonale si pri nich oddýchneme a zlepšujú kvalitu nášho života. To je hŕstka dôvodov, prečo začať čítať knihy.
V utorok 25.10.2022 boli žiaci 6.C, 7.A, 8.C, 9.A a 9.B zapojení do projektového vyučovania pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Počas 3 vyučovacích hodín každá trieda pracovala na zadaných úlohách. Šiestaci šifrovali prislovia, v 7.A navrhovali vlastný obal na obľúbené knihy a prezentovali najkrajšie myšlienky z nich v kostýmoch obľúbených knižných postáv. Ôsmaci predstavovali svoje knihy spolužiakom, čítali najkrajšie úryvky, zaoberali sa dôležitými myšlienkami a niektorí nimi ozdobili strom najvzácnejších myšlienok. V deviatom ročníku sa žiaci zapojili predovšetkým prezentáciou kníh spolužiakom, výrobou listov so vzácnymi knižnými myšlienkami a triednou výstavou kníh spojenú s návrhmi nových obalov.

,,Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania. Keď prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to znamená.” ― Umberto Eco