Štvrtá „Noc s Andersenom“ v Jablunkove

Noc s Andersenom – tento medzinárodný projekt zameraný predovšetkým na podporu čítania, ale aj spolupráce a priateľstva sa teší u našich žiakov veľkej obľube. Preto sme i tento rok v piatok 29.3.2019 vycestovali do Jablunkova v ČR, kde naši šiestaci strávili nezabudnuteľnú noc v Základnej škole H. Sienkiewicze . V tejto škole s vyučovacím jazykom poľským naši partneri z projektu Žijeme na trojmedzí pripravili opäť výborný program plný zábavy. Po úvodnom zoznámení  žiaci súťažili v  športových hrách, po ktorých nasledovali kúzelné tvorivé dielne. Z dielní si žiaci odniesli na pamiatku svoje výtvory v podobe tašiek s  vlastnoručne namaľovaným motívom Noci s Andersenom ako aj dreveným výrobkom „škaredé kačiatko“. Príjemným zavŕšením večera bola spoločná diskotéka.

Žiaci 4. ročníka zase putovali do ZŠ Lesní 190, kde aj na nich čakal pestrý program. Prvou aktivitou bola návšteva mestskej knižnice, s radosťou sa zapojili do rôznych kvízov, maľovania, čítania a súťaží s rozprávkovou tematikou.  Pri odchode boli všetci odmenení za svoju snaživosť a tvorivosť. Presunuli sa na radnicu, kde ich očarilo veselé hudobno – tanečné predstavenie, pri ktorom si zaspievali, zatancovali i zasúťažili. Po príchode ku škole sa im venovali hasiči, ktorí ich oboznámili so svojou profesiou, vybavením, ako aj zásadami prvej pomoci.

Žiakom sa veľmi páčila „Cesta odvahy.“ Úlohou bolo v tmavom prostredí plniť rôzne úlohy. Po otestovaní odvahy a nebojácnosti ich čakal ešte rozprávkový ohňostroj a vytúžená pyžamová diskotéka s balónmi. Rozhýbali si svoje telíčka pri mnohých známych hitoch. Unavení, ale nadšení sa pomaly uložili do spacích vakoch a započúvali sa do čítania rozprávok v podaní riaditeľa Mgr. P. Kantora.

Ráno si  pri raňajkách všetci účastníci prevzali diplomy a s množstvom zážitkov sme sa vrátili na Slovensko. Ďakujeme ZŠ H. Sienkiewicze, ako aj ZŠ Lesní 190 v Jablunkove za príjemne strávené chvíle, pohostinnosť, ústretovosť, krásne odmeny a diplomy.

Mgr. Hmírová, Mgr. Janeková