Európsky deň jazykov 2020 na našej škole

Naša škola bude pomaly oslavovať výročie v organizovaní Európskeho dňa jazykov a hoci je tento školský rok plný obmedzení, ponúkli sme žiakom aj tentokrát ochutnávku jazykov… hoci sme kvôli korone nemohli vycestovať do neďalekých Čiech, hoci sme nemohli ani hostiť naše české partnerské školy u nás. A preto sme tento deň poňali z inej strany, nevenovali sme ho len piatakom a šiestakom, zapojili sa aj mladší žiaci a v každom ročníku sa rozoberala jazyková rozmanitosť Európy.

Poďme teda pekne po poriadku. Prváci pod vedením p.uč. Zvaríkovej pracovali s príbehom Píšťalky Fidlalky, ktorá sa premiestnila do Londýna, kde zistila, že jej nikto nerozumie. Táto skúsenosť ju motivovala učiť sa po anglicky, čo jej poradili deti: «Po anglicky sa dohovoríš všade!» A tak si pospomínali, ako sa pozdraviť, predstaviť a pracovali s pesničkou Hello. «Musím povedať, že to bolo super, bavilo ich to, to spojenie pohybu a piesne je vždy super,» prezradila p.uč. 1.D triedy. Nakoniec ešte robili s pracovným listom, ktorý nájdu rodičia aj nalepený v zošitoch žiakov.

Druháci z 2.B pod vedením p.uč. Bandurovej rozprávali o národoch Európy, o krajinách a jazykoch, ktoré sú jej súčasťou. Svoje vedomosti stvárnili aj výtvarne a ich krásny plagát sa nachádza v budove na Komenského ulici.

Tretiaci pracovali s p.uč. R.Vlčkovou. «V úvode sme sa porozprávali o štátoch, ktoré patria do Európy. Chlapcom sa darilo v hre určovať vlajky štátov. Prezradili, že sa to naučili pri sledovaní športových zápasov,» dodáva s úsmevom pani učiteľka 3.B triedy. Vyskúšali si rôzne jazykolamy, hľadali najdlhšie slová, pozreli rozprávky v jazykoch susediacich so Slovenskom, hádali jednotlivé jazyky podľa nahrávok, vypočuli si piesne, skúšali prečítať cudzojazyčné texty. Využili dokonca aj e-slovníky, ktoré vznikli minulú jeseň v projekte Erasmus+ s názvom L.O.V.E. Napokon si výkresmi skrášlili triedu, pretože kreslili aj obrázok z najzaujímavejšej časti dňa.

Štvrtáci zo 4.A a tiež piataci z 5.B vytvárali plagáty o jazykovej rozmanitosti Európy. Nielenže sa naučili v angličtine nové názvy krajín a národností, ale si s p.uč. Madigárovou Kubišovou pripomenuli aj partnerské školy prebiehajúcich Erasmus+ projektov. Teraz by už mali vedieť všetci okoloidúci (okolo plagáta na chodbe v hlavnej budove) povedať, že našim E+ partnerom sú aj školy z Grécka, Fínska, Španielska, či Talianska. Žiaci sa tiež naučili, že Čechov a Chorvátov priradíme jazykovo ku Slovákom, lebo majú podobný jazyk ako my, alebo že neexistuje rakúsky a belgický jazyk.

Časť žiakov z 5.C  si s p.uč. Hmírovou pripomenuli špeciálny deň zábavnými aktivitami, v rámci  ktorých sa vzájomne zoznamovali a predstavovali krajiny, z ktorej prichádzajú. «V jednej miestnosti sa tak stretli  dvojice z Francúzka, Fínska, Talianska, Španielska a Nemecka. Na zoznámenie používali  angličtinu, ale ich úlohou bolo aj naučiť svojich spolužiakov pozdraviť sa v jazyku krajiny, z ktorej prichádzajú. Okrem Hello bolo teda počuť aj Salut, Hola, Hei, Addios, Näkkemin, Bonjour, Guten Tag, Adios, a mnoho iných, » tak nám popísala p.učiteľka špeciálny deň. Druhá skupina žiakov z 5.C pracovala s p.uč. Ondrejášovou, ktorá prezradila, že «využili tento deň na prehĺbenie aktuálneho učiva, ktoré sa týka vzájomného predstavovania sa. Na hodine pracovali vo dvojiciach, v ktorých viedli rozhovory znázorňujúce situáciu, keď sa noví žiaci stretnú pred školu po prvýkrát. Nebola to však klasická škola, ale škola, ktorú navštevujú žiaci z rôznych Európskych krajín. »

P.uč. Heľová pracovala na viacerých hodinách so zaujímavou piesňou Hello to all the children of the world. Okrem samotnej piesne, ktorá žiakov zaujala a ponúkla im iný pohľad na vyučovanie angličtiny, búrali aj predsudky o rozličných rasách ľudí. Deviataci z 9.B absolvovali aj cudzojazyčný kvíz o európskych krajinách.

Žiaci p.uč. Kamenčíkovej zhotovovali multijazyčné obrázkové slovníky. «Každý člen skupiny mal svoju úlohu a spoločne vytvorili naozaj krásne práce, » zhodnotila p.učiteľka, ktorá na našej škole vyučuje dva cudzie jazyky. Počas tvorby projektu si žiaci precvičili nielen prácu s internetovým slovníkom, ale aj prácu v tíme. «Ekvivalenty slovenských slov z pridelených tém hľadali v angličtine, nemčine, španielčine, taliančine a poľštine. Už počas vyhľadávania slovíčok prišli na to, že niektoré slová znejú v rôznych jazykoch veľmi podobne a rýchlo identifikovali spoločné jazykové skupiny,» dodala p.uč. Kamenčíková.

P.uč. Palicová pracovala s témou Európskeho dňa jazykov počas celého dňa s viacerými skupinami a zaujímavosti z jazykov rozoberali žiaci na angličtine aj ruštine. A tak zhrnieme, že angličtina a nemčina patria ku germánskym jazykom, slovenčina, ruština, či poľština ku slovanským a taliančina so španielčinou k románskym jazykom Európy.

Napísala: J.Madigárová Kubišová