Aj my sme školou na nete

V uplynulom školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci aktívne zúčastnili súťaže spoločnosti SmmartBooks s názvom Sieň slávy. Súťaž prebiehala od 1.1.2020 do 30.6.2020. Sieň slávy je bodovaná súťaž pre aktívnych žiakov, kde sa počíta aktívne využívanie SmartBooks školou – celkový počet naučených tém žiakmi za obdobie súťaže musí byť za celú školu minimálne 1 000. Ocenená nie je len škola, ale z každej školy aj prví traja najaktívnejší žiaci. Cieľom tejto aktivity je kvalitnejšie nadobudnutie vedomostí, zvýšenie záujmu žiakov o štúdium a zlepšenie si prospechu. Účastníci sa presvedčili, že pomocou inteligentnej cvičebnice sa dá naučiť oveľa rýchlejšie. Ocenených bolo celkovo 60 škôl, kde podmienkou bolo, aby sme boli aktívni a žiaci sa spoločne naučili aspoň 1000 tém. Na našej škole sa žiaci naučili cez SmartBooks 44402 celých tém, pričom každá téma obsahuje priemerne 10 úloh. Úlohy sú bodované od 0,1 bodu do 5 bodov.

Ocenení z našej školy boli títo traja žiaci:

 1. miesto Trnka Sebastián, 5.A          11496 bodov…..cena bluetooth PC myš
 2. miesto Okuliarová Vanesa, 5.A      8764 bodov…..cena 16GB USB kľúč
 3. miesto Stopjak Jakub, 4.C                8407 bodov…..cena 16GB USB kľúč

Našim žiakom srdečne blahoželáme a ostatných vyzývame na väčšiu aktivitu v domácom učení prostredníctvom programu SmartBooks.

Pripomíname kritéria bodovania a ceny pre víťazov:

Bodové hodnotenie žiakov

Náučné úlohy +1 až +5 bodov (podľa náročnosti úlohy)
Slovíčka, bleskové cvičenia +0,5 bodu
Testové úlohy +0,1 bodu
Opakovanie úlohy +0,1 bodu
Problémové úlohy +0,1 bodu
Teória +0,1 bodu

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci Slovenska:

 1. miesto – mobilný telefón
  2. miesto – tablet
  3. miesto – hráčske slúchadlá
  4. miesto – hráčske slúchadlá
  5. miesto – hráčske slúchadlá

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci aktívnej školy:

 1. miesto – bezdrôtová počítačová myš
  2. miesto – USB kľúč 16 GB
  3. miesto – USB kľúč 16 GB