Výchovné poradenstvo

Kto som ? : PaedDr. Zita Ševčíková

Kde ma môžeš zastihnúť ? : v hlavnej budove školy na prvom poschodí vľavo v kabinete VP

Kedy ?:

Pondelok : 8:30 – 11:00 hod.

Štvrtok : 7:30 – 8:30 hod.

JE POTREBNÉ SA VOPRED OHLÁSIŤ A DOHODNÚŤ. 

Výchovné poradenstvo v našej škole

PaedDr. Zita Ševčíková, výchovný poradca

Zoznam najvyhľadávanejších stredných škôl našich žiakov :

 1. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto    www.souknm.sk
 2. Gymnázium v Kysuckom Novom Meste  www.gymknm.sk
 3. Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto  http://www.spsknm.sk/ssknm/
 4. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou   www.sosdskrasno.sk
 5. Stredná odborná škola technická, Čadca   www.sostca.sk/
 6. Gymnázium, Turzovka  gturzovka.edupage.sk/
 7. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca  www.gymcadca.sk
 8. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca   www.oaca.sk/
 9. Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti , Čadca    www.pasaca.edu.sk
 10. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca   www.zsshsoca.sk
 11. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca   www.szsfaca.edu.sk
 12. Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina    www.gsf.sk
 13. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina   www.sospza.sk
 14. Stredná odborná škola stavebná, Žilina   www.sosstavebna.sk
 15. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina   www.gvoza.sk
 16. Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina  www.skolaumenia.sk
 17. Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina  www.spojenasosza.edu.sk
 18. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina  www.spospredza.edu.sk
 19. Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina   www.ssag.sk
 20. Spojená škola – Stredná odborná škola drevárska a Športové gymnázium ,Žilina  www.ssrosza.edupage.org
 21. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina  www.oavoza.sk
 22. Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina   www.spssza.sk
 23. Gymnázium Kráľovnej pokoja – Spojená škola Kráľovnej pokoja , Žilina  www.sskp.sk
 24. Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina  www.soseza.sk
 25. Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina  www.spanihozus.sk
 26. Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina  www.oata.sk
 27. Gymnázium, Hlinská 29, Žilina  www.gymza.sk
 28. Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina  www.sos.sdb.sk
 29. Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina www.konza.sk
 30. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina  www.szshlbokaza.edu.sk
 31. Pedagogická a sociálna akadémia ,Turčianske Teplice  www.psatt.edu.sk
 32. Súkromná stredná škola animovanej tvorby ,Bratislava  http://www.uat.sk/index.html