Projekt SadOVO pokračuje

Dňa  7.10. sa na našej škole konala veľmi zaujímavá akcia, medzi našich žiakov – konkrétne žiakov  9.B triedy , ktorí sú do projektu priamo zapojení , zavítali naši známi už z prvej akcie, o ktorej sme vás informovali asi pred mesiacom- Aďka  Uherková a Drahomír Stano z organizácie Živica. Projekt je zameraný na záchranu starých odrôd jabloní a hrušiek na území Slovenska. Počas tohto dňa  sa žiaci dozvedeli veľmi veľa zaujímavostí o pestovaní ovocných stromov, o ich význame – v úvode dievčatá Martinka Chládeková a Saška Ganani z 9.B pomocou pripravenej prezentácie a videa  oboznámili svojich spolužiakov s podstatou projektu, do ktorého sa naša škola zapojila a ktorý naďalej pokračuje. V ďalšej časti programu dňa žiaci určovali jednotlivé odrody jabĺčok  a hrušiek  pomocou ,,Atlasu na určovanie odrôd“. Nasledovala však najdôležitejšia časť –  a to naplánovanie  výsadby nových ovocných stromčekov na našom školskom pozemku a v areáli školy. Budú to stromčeky – staré odrody, ktoré sa budú vysádzať v mesiaci novembri.  Žiaci sa dozvedeli ako je potrebné naplánovať výsadbu budúceho ovocného sadu, čo je dôležité pri výbere stanovišťa a budúcich ovocných drevín. Akcia bola naozaj super a už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie  v novembri, keď naši žiaci  vysadia spolu  s tímom projektu SadOVO  10 nových  stromčekov  v našej školskej záhrade. Dovtedy sa dievčence Martinka a Alexandra spolu s p. uč. Vaňkovou  zúčastnia ďalšej exkurzie v dňoch 14.10.-16.10.2020 v obci Zaježová pri Zvolene, kde sú pre nich prichystané zaujímavé akcie- napr. určovanie starých odrôd jabloní a hrušiek , ktoré prinesie každá škola, ktorá je zapojená do tohto projektu (11 škôl v rámci celého Slovenska). Predtým sme  samozrejme museli nafotiť staré stromy v okolí a zmapovať ich výskyt. A tak sme chodili, mapovali, okusovali jabĺčka a hrušky.  Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Na exkurzii by sme sa mali dozvedieť dôležité informácie o rozmnožovaní ovocných drevín a zúčastniť sa aj praktického kurzu štepenia ovocných stromov a kríkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné akcie, pripájame aj pár fotografií z akcie na škole, ale aj z mapovania odrôd jabĺk a hrušiek.

Mapovanie odrôd

Projekt Sadovo