Krajské kolo v 4-boji v Martine

Žiaci, ktorí postúpili z okresného, sa dnes zúčastnili krajského kola v 4-boji v Martine, kde nás reprezentovali Samuel Cupec, Renáta Žúborová a Olívia Gočová.
Aj napriek snahe a bojovnosti všetkých, sa tentokrát na stupienok víťazov postavila iba
Renáta Žúborová a vyhrala pretek na 600m.