Krajské finále jazykovej súťaže Jazykový kvet 2024

Dňa 17.04.2024 sa žiaci ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste,Tobiáš Tvrdý (7.A) a Illia Chubuk (8.A) pod vedením Mgr.E.Palicovej, zúčastnili krajského finále jazykovej súťaže Jazykový kvet 2024.
Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Krajskej knižnici v Žiline.
Jazykový kvet je postupová súťaž a jej cieľom je prehĺbiť záujem žiakov základných a stredných škôl o cudzie jazyky a rozvíjať ich estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti, podnecovať ich tvorivosť.
Kritéria súťaže sú nasledovné:
* primeranosť a umelecko-estetická hodnota vybranej ukážky
* pochopenie a úroveň  umeleckého prednesu
* kvalita jazykovej interpretácie
O to viac nás teší ich pekný úspech.
 Obaja chlapci sa vo svojich kategóriách  v prednese ruskej a ukrajinskej poézie umiestnili na krásnom 1.mieste a zaistili si tak postup do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 14. júna v Nitre.
Blahoželáme a prajeme úspech aj na celoslovenskom kole!