Exkurzia Modra-Bratislava

Dňa 15.11.2019 sme sa stretli v skorých ranných hodinách (pre nás vo veľmi nezvyčajnom čase – 6.15 hod.)  pred našou školou. Vyrazili sme do nášho hlavného mesta nielen za poznávaním našej histórie, ale aj súčasnosti.  Najskôr sme sa však zastavili  v Modre, kde sme navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra. Tu sme si rozšírili vedomosti o jeho živote a diele. Zistili sme, že bol aktívny aj v činnostiach, ktoré sa netýkali iba slovenského jazyka, napr. bol poslancom, učiteľom, novinárom, redaktorom…

Naše prvé kroky v Bratislave viedli do nákupného centra AVION. Tam sme dostali rozchod a ten nemal chybu! Občerstvili sme sa, zabavili, niečo aj nakúpili, jednoducho sme sa vybláznili do sýtosti!

Nasledovala návšteva Parlamentu SR, kde sme si rozšírili vedomosti z občianskej náuky. Vypočuli sme si veľa zaujímavých informácií o jeho fungovaní a o živote M. R. Štefánika. Keďže si v tomto čase pripomíname 30 rokov od Nežnej revolúcie, premietli nám krátky film o tomto významnom medzníku našej histórie. Ako „bonus“ sme mali možnosť vstúpiť do rokovacej sály našich poslancov. Žiadneho poslanca sme však nestretli. Ale mohli sme si urobiť zopár fotografií z ich sedačiek. Streli sme však vzácnu čínsku delegáciu a urobili sme si s nimi pár záberov. Posledným programom bol Bratislavský hrad. Boli v ňom otvorené rôzne expozície. Keďže sme nemali sprievodcu, mohli sme si pozrieť hrad sami, to bolo super! Bol veľmi pekný a zaujímavý. V dobrej nálade sme nakoniec nasadli do autobusu a plní zážitkov sme sa vrátili v zdraví domov.

Ďakujeme našim p. uč. Mgr. Drexlerovej, Svrčkovej a Heľovej za super exkurziu!

Žiaci 8. ročníka