Okresné kolo – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 27.11.2019 sa konalo  okresné kolo  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  Naša škola sa  do nej už tradične zapojila. Spomedzi žiakov 8.a 9. ročníka ju tentokrát reprezentovala žiačka Terka Hurtošová z 9.C triedy. V školskom kole sa síce neumiestnila na 1. mieste, ale musela nahradiť víťazku Amálku Dadajovú, ktorá sa nemohla zúčastniť pre chorobu.  Súťaž pozostávala z troch častí  –  najprv bol test, v ktorom preukázala výborné vedomosti z materinského jazyka a literatúry, nasledovalo pretransformovanie súvislého textu na plagát a najobávanejšia tretia časť,  v ktorej  účastnící vychádzali  z výroku, na ktorý mali vytvoriť rozprávanie a následne ho predniesť pred porotou. Terezka sa svojej úlohy zhostila výborne a umiestnila sa na 2. mieste. Terezke  srdečne blahoželáme!

Mgr. Oľga Štefanková