Pasovanie prvákov do cechu školského

Stať sa prvákom je veľká vec. Prichádza množstvo nových povinností, pravidiel i vedomostí.

Aby  na túto etapu života deťom zostali pekné spomienky, čakal ich slávnostný deň.

V stredu 27. novembra 2019  sa naši prváčikovia stali naozajstnými žiakmi našej školy. Krásne vyobliekaní predviedli svoju šikovnosť. S nadšením a radosťou recitovali a predvádzali básničky na písmená a číslice, ktoré sa doteraz v škole naučili so svojimi pani učiteľkami. Pred všetkými prítomnými sľúbili, že na vyučovacích hodinách na všetko pozor dajú, do školy každý deň pripravia sa riadne, desiatu zjedia každopádne, písmenka naklonia  správnym smerom, pravidlá slušného správania dodržia radi a so všetkými budú kamaráti.

Veľkou ceruzkou  do cechu školského ich pasovala pasovačka – ceruzkárka. Celým pasovaním nás sprevádzal Erasmus, ktorý bol rovnako pasovaný ako čestný hosť našej školy. Slávnostnú  atmosféru si deti patrične užili o to viac, že sa jej zúčastnili aj ich rodičia, starí rodičia či súrodenci. Cieľom celého sviatočného aktu bolo začlenenie žiakov prvého ročníka do školského kolektívu. Navodiť príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru prechodu detí z materských škôl do školských lavíc. Tento deň pripravil pre našich oslávencov školský parlament, žiaci pod vedením Mgr. Anny Ochodničanovej,  pán riaditeľ PaedDr. Igor Drexler a pani učiteľky  prvého ročníka. Právom im patrí veľké ĎAKUJEME!

Keďže to bol pre prváčikov výnimočný  deň, boli odmenení sladkou odmenou, malým darčekom a dekrétom, pamätným listom na tento deň.

Napísala Mgr. Jarmila Bandurová

Foto Jarmila Bandurová

Foto Správca IT