Cena časopisu Záškolák

Prvé číslo nášho školského časopisu Záškolák vyšlo už pred niekoľkými rokmi.

Môže sa pochváliť pomerne dlhou históriou. Je určený nielen žiakom a učiteľom, ale aj širokej verejnosti. Každé dva mesiace prináša rôznou formou horúce novinky zo života školy. Nie prvýkrát získal ocenenie v rôznych súťažiach. Naposledy sa tak stalo v celoslovenskej súťaži  triednych a školských časopisov MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ a školských zariadení a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského PRO SLAVIS 2019. Vo štvrtok  28. novembra 2019 sme sa zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaže  v mesta Žilina, kde sme prevzali Cenu Žilinského samosprávneho kraja za náš školský časopis ZÁŠKOLÁK. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľajú na jeho príprave.

Mgr. Jarmila Bandurová