Európsky deň jazykov 2018

Európsky deň jazykov 2018

 Dňa 26.septembra sa naši piataci a šiestaci zúčastnili projektového dňa Európsky deň jazykov. Ako už býva zvykom do tejto akcie sa zapojili vyučujúce cudzích jazykov a slovenského jazyka, ktoré prostredníctvom rôznych aktivít motivovali žiakov k učeniu sa cudzích jazykov. V tomto školskom roku našu výučbu obohatili aj 2 vyučujúce z partnerskej školy v Jablunkove: Mgr. Kaletova (rozvíjala so žiakmi čitateľskú gramotnosť pomocou piesne od J. Nohavicu Lachtani) a Mgr. Kowolowska (so žiakmi si pripomenuli 100. výročie založenia republiky a vývoj spoločnej štátnosti pričom sa nevyhli ani témam podobnosti a rozdielnosti českého a slovenského jazyka). Vyučujúce našej školy pracovali s rôznymi témami: Mgr. Palicová (Hravá ruština ); PaedDr. Michelová (Počítame po nemecky);  Mgr. Svrčková (Príslovia a porekadlá inak); Mgr. Ondrejášová (Britská vlajka); Mgr. Hmírová (Acronyms in chat communication); Mgr. Heľová (Krížom-krážom jazykmi).  Tento deň bol pre žiakov ochutnávkou cudzích jazykov a na viacerých hodinách sa zamýšľali nad potrebou učiť sa a hlavne dorozumieť sa vo viacerých jazykoch.  Myšlienku zachovať jazykovú rozmanitosť Európy  podporila v roku 2001 Rada Európy a Európska únia, kedy sa v 45 zúčastnených krajinách podarilo úspešne zapojiť milióny ľudí. Svojimi aktivitami oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že sa Rada Európy rozhodla vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra. Do jednotlivých ročníkov tohto projektového dňa, ktorý sa koná na našej škole sa snažíme pretaviť hlavnú myšlienku – podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy, ktorú je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať. Veríme, že sa nám to v tomto školskom roku podarilo. 

Mgr. Heľová Ľudmila, organizátorka akcie