LIST JEŽIŠKOVI

3.12.2023 sa začalo adventné obdobie. Takmer všetci sa pripravujú na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. I tí skôr narodení, no najmä deti s netrpezlivosťou očakávajú Štedrý večer a s ním spojené darčeky pod stromčekom. Pri tejto príležitosti Slovenská pošta a.s. každoročne organizuje podujatie „ Pošta pre Ježiška“. Tento rok sa do výzvy zapojila i 4.A trieda. Na hodinách slovenčiny sme si zopakovali zásady písania listu, jeho členenie, písanie adresy. Žiaci mali možnosť Ježiškovi napísať svoje želanie, aký darček by ich potešil, aký je ich sen. Niektorí žiaci prosili len o darček pre seba, ale mnohí nezabudli ani na svojich rodičov a súrodencov. A neboli to len hmotné veci. Deti si už začínajú uvedomovať, akú hodnotu má zdravia a život v mieri. O tom svedčí i spoločné želanie. Jedna žiačka, Nelka Čuntalová sa svojou kresbou zapojila do súťaže „ Návrh na vianočnú poštovú známku pre rok 2024“. Budeme jej držať palce v súťaži a očakávať odpoveď od Ježiška.

Jarmila Michelová, tr.učiteľka 4.A