Návšteva jednej zo stredných škôl.

Každý rok opúšťajú brány našich škôl stovky deviatakov. Kým sa tak však stane, majú pred sebou veľmi dôležité rozhodnutie: ,,Kam na strednú školu?!“ Aby sme im trošku uľahčili situáciu , zorganizovali sme pre nich zaujímavú exkurziu na Strednú školu drevársku a stavebnú v Krásne nad Kysucou. Tu mali možnosť nahliadnuť,  ako to v škole funguje v bežné dni  a dokonca zažili aj prípravy na imatrikulácie prvákov. V chemickom laboratóriu si vyskúšali pod odborným dozorom p. profesorky prácu s laboratórnym sklom, presné meranie tekutín  a pod. V dielňach si zas vyrobili krásne drevené varešky. Pri ich výrobe dostali cenné rady od p. majstrov, ktorí sa venujú výchove budúcich drevárov a stavbárov. V rámci prestávky strávili príjemné chvíle v klubovni školy , v telocvični  , či na ihrisku – všetko je to súčasťou tejto strednej školy. Myslíme si, že určite takéto spoznávanie priamo v praxi má dobrý dopad aj na správne rozhodnutie žiakov pri výbere budúceho povolania.,, Super deň“, povedali priamy aktéri akcie- naši deviataci  a pripájame aj pár fotografií.