Vianočná hviezdička

Vo štvrtok šiesteho decembra zavítala medzi deti druhého ročníka mikulášska nálada. Už od rána bolo badať, že to nie je len ďalší deň v škole.

Navštívil nás, nielen ten naozajstný Mikuláš s anjelom rozdávajúci darčeky, ale aj Mikuláš ukrytý do mapy mysle v rámci integrovaného tematického vyučovania. A tak  sme Mikuláša privítali peknou pesničkou i básničkami.  Na  deti čakala aj bohatá „ Mikulášska nádielka “ v podobe mikulášskej matematiky, slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Trieda pani učiteľky PaedDr. Zuzky Vojsovičovej v priebehu dopoludnia praskala vo švíkoch. Všetky deti druhého ročníka ju zaplnili do posledného miesta. Cieľom tohto stretnutia bola spevácka súťaž: VIANOČNÁ HVIEZDIČKA. Hlasová rozcvička a spoločná pieseň „Milujeme Mikuláša“ pod vedením a hudobným sprievodom pani učiteľky Vojsovičovej bola na začiatku spoločnej aktivity. Postupne vystúpilo a predviedlo svoj spevácky talent niekoľko detí z každej triedy. Odzneli rôzne vianočné piesne, ktoré vďačné publikum  odmenilo búrlivým potleskom. Víťazmi a odmenenými boli všetci súťažiaci, ktorých potešila vianočná hviezdička a sladká dobrota. A keďže bolo Mikuláša, tá sa ušla aj pre všetkých prítomných. Tóny a spev piesne „Rolničky“ boli poslednou bodkou tohto milého podujatia.

Smutný odchádzal od nás len čert, lebo sme mu nikoho nedali so sebou… Za pekný deň patrí veľké ďakujeme aj tetám do Centra voľného  času v Kysuckom Novom Meste.

Mgr. Jarmila Bandurová