Čo vieš o hviezdach ?

V dňoch 26.,27.a 28. apríla 2022 sa v Žiline v krajskej hvezdárni uskutočnilo krajské kolo súťaže „ Čo vieš o hviezdach.“ Súťažilo sa v troch kategóriach. Našu školu reprezentovali traja žiaci : Ela Mičundova ( 5.ročník ), Marek Holík (6.ročník) a Ivan Martiška (8.ročník). Všetci traja boli úspešní riešitelia. Marek Holík sa umiestnil na 4. mieste a Ivan Martiška na 3.mieste. Ivan Martiška postupuje na celoslovenské kolo v Prešove, ktoré sa uskutoční v mesiaci jún. Všetkým trom žiakom z celého srdca gratulujeme.