Modely na dejepise

Po skončení tematických celkov Pravek a Starovek si naši šiestaci na hodinách dejepisu pod vedením p. uč. Ševčíkovej a Mojtovej vyskúšali, ako dokážu teoretické poznatky  využiť pri výrobe rôznych modelov a projektov. Ich vydarené  výrobky- pyramídy, sarkofágy, praveké jaštery, jaskyne, Stonehenge či odliatok mozgovne z Gánoviec si môžete pozrieť na výstavke vo vestibule našej školy. Pridali sme aj makety mestského kostola, ktoré vyrobili siedmaci v rámci témy Stredovek.

PaedDr. Zita Ševčíková, vyučujúca dejepisu