Na jeden deň spisovateľom, na jeden deň ilustrátorom

Vytvoriť si svoju vlastnú knihu je snom snáď každého dieťaťa. Žiaci 3. B mali túto možnosť v rámci projektu Na jeden deň spisovateľom, na jeden deň ilustrátorom. Zistili, že to vôbec nie je jednoduché. Najskôr si zvolili ľubovoľnú tému. Niekto knihu venoval zvieratkám, iný príbehom zo života, vtipom, alebo si vytvoril komiks. Knihy žiaci dotvorili krásnymi ilustráciami, poprípade výstrižkami obrázkov. Strany knihy si žiaci zalaminovalii a zviazali hrebeňovou väzbou. Všetky aktivity sa im veľmi páčili. Svojou knihou sa tretiaci hrdo pýšia. Na inšpiráciu knihy vystavili na panel na chodbe školy. Možno sa medzi mini skrývajú budúci spisovatelia či ilustrátori.