Ochrana prírody a krajiny

Na internete je veľa článkov o tom, ako sa vysušuje krajina, o tom, že v pitnej vode sa nachádzajú kúsočky plastu, o tom, že hynú včely, že dochádza k otepleniu, objavujú sa nové mikroorganizmy spôsobujúce smrteľné choroby. Zdieľame, čítame, vidíme, no čo s tým spraviť? My, ako ľudia? Začnime maličkými krôčikmi, a to hneď od seba. Nábrežnej nie je ľahostajný stav prírody, ktorá už dávno vysiela varovné signály, na svoju záchranu. Len pred týždňom sme s deťmi spustili projekt Zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy (SK – Klíma) financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, finišujeme s projektom SadOvo a dnes sme našich žiakov zapojili do ďalšej environmentálnej aktivity. Žilinská univerzita v Žiline implementuje projekt s názvom „ Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny.“ (ITMS kód projektu: 310011N714). Medzi žiakov 4.B a 6.B zavítali Janka Cibulková a Alenka Vajdová z katedry prírodných vied UNIZA, aby ukázali deťom, ako spojiť vzdelávanie s výchovou k ochrane krásy prírodného sveta. „Kiežby sme takéto projekty mali častejšie“, vyjadrili sa žiaci.??????❤️?