Beseda s anorganikom

Dňa 30.03.2023 sa žiaci 8.A a 8.B triedy ZŠ Nábrežná, pod vedením vyučujúcich geografiu Mgr. R. Jantošíkovej a Mgr. E. Palicovej, zúčastnili  zaujímavej besedy s anorganikom z NP Veľká Fatra Ing.Andrejom  Súľovským.
Dozvedeli sa informácie o jeho vzniku, významných vrchoch, dolinách, faune a flóre, o pôsobení ľudí v tejto lokalite, ale aj o ochrane lesného ekosystému.Získali cenné informácie o veľkom množstve organizmov, ktoré nikde inde nenájdeme –  o vzácnych druhoch chrobákov, húb, machov a lišajníkov, ktoré sú závislé od popadaných drevín, nespracovaných človekom, ale nechaných  na  pôsobenie samotnej prírody.Dozvedeli sa, že takéto časti územia sa volajú pralesy a rastliny alebo živočíchy vyskytujúce sa len v NP Veľká Fatra zas endemity ako napr.  cyklámen fatranský. Ing. Súľovský žiakom porozprával aj o  ohrozených druhoch obojživelníkov, živočíchoch obývajúcich     jaskyne,mnohých druhoch vtákov, kamzíkoch,medveďovi hnedom,vlkovi dravom,ale aj o strážnej službe dozerajúcej na dodržiavanie zákona v NP či o činnosti v
rehabilitačej stanici pre zranené  zvieratá .Zaujalo aj rozprávanie o pomoci ľudí zvieratám počas celého roku.
S týmito informáciami sa žiaci nestretávajú tak často.
Dúfam,že žiakov podnietila beseda k rozmýšlaniu  nad ochranou našej krásnej prírody,aby sa v budúcnosti sami mohli na nej aj aktívne podieľať.