Súťaže z biológie a chémie.

Školský rok sa pomaly prehupol do svojej poslednej štvrtiny. Tak ako po iné roky , aj tento,  sa mnohí naši žiaci zapojili do rôznych zaujímavých súťaží. My prinášame informácie o tých , ktorých baví biológia a aj chémia. Príprava žiakov začína už  hneď na  začiatku roka, ale prvé výsledky sme sa dozvedeli  až v januári, kedy sa konala Biologická olympiáda kategória ,,C“ – čiže starší žiaci, na školskom kole sa zúčastnilo asi 32 žiakov- všetci boli úspešní riešitelia, ale postúpiť do okresného kola môžu len najlepší dvaja -a tak to boli žiačky z 8.A triedy – Kristínka Čelková a z 8.C triedy – Zuzka Tomášiková,3.miesto obsadil Dihao Zhan 8.A , 4.Sebastián Trnka , 5.Nadia Tebbaa 8.A .

  1. Tomášiková odsadila na okresnom kole pekné 2.miesto a na krajskom kole obsadila 15.miesto.

25.marca sa konalo školské kolo BIO olympiády kategória ,,D“,ktorého sa zúčastnilo 26 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka .Na prvých miestach sa umiestnili nasledovní žiaci :

1.Matej Belan  6.B, 2. Zoja Špiláková 7.C,3. Patrik Škerenčák 7.A, 4. Stela Jakubcová 7.C, 5. Jozef Korman  7.C

Prví dvaja  súťažiaci sa zúčastnili okresného kola ,ktoré sa konalo 25.apríla,kde Zojka  Špiláková  obsadila krásne 1.miesto a Maťko Belan  veľmi pekné 3. Miesto.

Chemickej olympiády sa zúčastnili žiaci 8.A triedy – Nikolas Raček  a Marek Holík, obidvaja  chlapci po úspešnom absolvovaní domáceho a školského kola postúpili na okresné kolo. Nikolas  Raček bol úspešným riešiteľom a Marek Holík obsadil veľmi pekné 2. miesto  a zároveň postúpil aj na krajské kolo, kde bol  úspešným  riešiteľom. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a prajeme aj naďalej chuť a elán získavať nové vedomosti a poznatky.