Beseda o Taliansku

Dňa 6.05.2024, sa žiaci 7.B a 7.C pod vedením Mgr.E.Palicovej a Mgr.R.Jantošíkovej, zúčastnili  zaujímavej besedy o Taliansku.Tento prímorský štát Južnej Európy pútavou formou predstavila PhDr. Dušana Litvová  – vedúca Mestskej knižnice  v Kysuckom Novom Meste.Žiaci sa dozvedeli o polohe štátu, prírodných krásach,sopkách,o obyvateľsve a  talianskych jedlách,o histórii Talianska, jeho  hlavnom meste  Rím, ako aj o jednotlivých oblastiach tohto štátu.Získané informácie  určite využijú na hodinách geografie ako aj pri cestovaní na  dovolenku s rodičmi.Takéto netradičné  hodiny geografie sú zaujímavou formou vzdelávania našich žiakov.
Ďakujeme pracovníkom knižnice za pozvanie.🙂👍