Medzinárodný program MyMachine Slovakia

Medzinárodný program MyMachine Slovakia prebieha v troch fázach: myšlienka, koncept, prototyp. Prvý tvorivý workshop absolvovali žiaci 3. ročníka, spolu so študentmi Strojníckej fakulty TUKE už v novembri. Deti navrhli naozaj pestré a originálne nápady. Spomedzi všetkých výkresov si členovia tímu Karpatskej nadácie vybrali tri, a to Lietajúci vesmír, Teleport a Okuliare do minulosti, budúcnosti.

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 05. februára na Žilinskej univerzite v Žiline. Žiakom bol predstavený koncept vynálezu, čo navrhli. Formou prezentácie sa oboznámili s návrhom výroby, ako aj použitým materiálom. V diskusii mohli navrhovať ďalšie úpravy, či vylepšenia. Žiakom sa obidve stretnutia veľmi páčili. Posledné stretnutie sa uskutoční v Košiciach v mesiaci jún. Už teraz sa všetci veľmi tešíme.

Mgr. Martina Janeková