Biblická olympiáda- školské kolo 2019/2020

Dňa 5.2. 2020 sa v našej škole zrealizoval už 19. ročník Biblickej olympiády. Víťazi triednych kôl sa pripravovali v trojčlenných družstvách, aby čo najlepšie obstáli vo vedomostiach z Jánovho evanjelia. Jánovo evanjelium je v porovnaní so synoptickými evanjeliami náročnejšie, ale to ich neodradilo. Všetkým účastníkom patrí veľká pochvala. Väčšina družstiev prišla skutočne výborne pripravená a odhodlaná získať víťazstvo. Okrem vecnej a sladkej odmeny môžu predsa reprezentovať školu na dekanátnom kole, kde sa stretnú s víťazmi z celého dekanátu a ak sa podarí zvíťaziť i tam, môžu postúpiť i na diecézne kolo. To sa nám zatiaľ nepodarilo, ale na dekanátnom kole väčšinou naši žiaci obsadia popredné i medailové miesta. Za ich snahu a trpezlivosť posielam veľké ďakujem. Tento rok sú víťazmi školského kola žiaci 9.C triedy – Tatiana Buttová, Gabriela Gavlasová a Jakub Poplanúch. Na druhom mieste boli žiaci zo 7.C triedy a na treťom mieste družstvo z 8.D.

Našim víťazom úprimne blahoželáme, prajeme veľa síl, pretože na dekanátne kolo treba ešte k štúdiu pridať i starozákonné knihy Exodus a knihu proroka Jonáša.

Touto cestou ďakujem i pani katechétke Renátke Čamajovej za všestrannú pomoc a pánovi kaplánovi Jozefovi Laznému za odborný dohľad a duchovné vedenie.

Všetkým účastníkom prajeme veľa radosti, zdravia, šťastia a Božieho požehnania na každý deň.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. (Jn 1,1-4)

Mgr. Anna Ochodničanová