MEDZINÁRODNÝ PROJEKT LO – VE POKRAČUJE I NAPRIEK PANDÉMII

2.12.2020 sa uskutočnila  v átriu školy netradičná vyučovacia hodina – tématické zážitkové čítanie pre 3.A  ako súčasť medzinárodného projektu  LO – VE. Na tomto projekte participuje šesť krajín. Česko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko, Chorvátsko a Slovensko, ktoré je zastúpené našou školou. Podstata projektu spočíva v tom, aby sa žiaci vzdelávali i mimo svojej klasickej triedy, teda v exteriéri. V našom prípade sme si zvolili altánok. Prostredie sa upravilo v súlade s čítanou témou a tou sú teraz Vianoce. Tretiaci čítali príbeh O malom vianočnom stromčeku z publikácie Moja vianočná knižka. Počasie nám prialo, ale zubaté slniečko nás moc nezohrialo. Zahrial nás teplý čajík a v závere hodiny si žiaci pochutnali na vianočných perníčkoch, ktoré k tomuto obdobiu nerozlučne patria.

Tr. učiteľka 3.A, PaedDr. Jarmila Michelová