TRIEDA 3.A – SÚČASŤ CHARITATÍVNEJ ZBIERKY

Na sídlisku Kamence v našom meste sa na jeseň objavilo veľké drôtené srdce s výzvou. „Pomôžte Miuške zbieraním vrchnáčikov z PET fliaš.“ Miuška je trojročné, ťažko zdravotne postihnuté dievčatko s množstvom závažných diagnóz. Nakoľko mnoho detí z tejto triedy býva práve na tomto sídlisku, prišiel Miško Veselka s nápadom, aby sa celá trieda zapojila do tejto výzvy. A nezostalo len pri slovách. Už sa pripravuje tretia „várka“   pre malú Miu. Dve predošlé už pomohli napĺňať spomínané srdce. Je chválihodné, že sa žiaci triedy dokázali spojiť pre dobrú vec. Budem rada, ak si žiaci budú pomáhať aj medzi sebou v triede navzájom  a pocit solidarity a spolupatričnosti uplatnia aj vo svojom triednom kolektíve.                                                                                                              Aby medzi nami neplatili len tie zákony vlčie …     Tr. učiteľka Jarmila  Michelová