Medzinárodný projekt Erasmus+ LO – VE vo svojom závere

Takmer tri roky (2019 – 2022)  prebiehala medzinárodná spolupráca šiestich škôl  z nasledujúcich krajín: Chorvátsko, Česko, Fínsko, Portugalsko, Slovensko a Španielsko. Cieľom projektu boli rôzne outdoorové aktivity počas vyučovania a podpora vzdelávania žiakov mimo priestorov klasickej triedy, ako aj rozumné využívanie technológií. Učitelia i žiaci viackrát vycestovali na rôzne mobility, stretnutia, workshopy do partnerských škôl. Aj naša škola na jeseň 2021 hosťovala učiteľov zo zahraničia. Posledná mobilita so záverečným hodnotením sa konala v dňoch 16.5 – 20.5.2022 v krajine koordinátora projektu – v španielskej Málage, ktorej som sa zúčastnila i ja, spolu s pani učiteľkou Mgr.Madigárovou Kubišovou, ako aj so žiačkami z našej školy. (A.Pošteková, T.Koptáková,  T.Kormancová, N.Hanuliaková).
 
Na pôde školy nás 16.5.2022 privítala pani riaditeľka španielskej školy s učiteľmi zapojenými do projektu Erasmus+ LO-VE. Po oficiálnom predstavení zúčastnených zástupcov partnerských  škôl a žiakov nasledovala prehliadka priestorov. Po krátkej prestávke pokračovala v zasadačke školy prezentácia videí – rekapitulácia outdoorových aktivít na jednotlivých školách. Fínska škola Gesterbyn koulu sa na mobilite zúčastňovala formou videokonferencií. Nasledujúce dni španielska škola pripravila pre hostí program, v ktorom sme spoznávali ich mesto andalúzsku Málagu, jej históriu, kultúru, gastronómiu a blízke okolie. Ochutnali sme ich tradičné jedlá paellu, gaspacho, tapas,  zúčastnili  sme sa návštevy Múzea mesta Málagy. Partnerská škola Ceip Rectora Adelaidade la Calle zaistila pre žiakov prehliadku historického centra s odborným výkladom sprievodcu. Následne žiaci súťažili v zmiešaných družstvách v hľadaní vyznačených objektov v centre  mesta. Súčasťou družstiev boli i prítomní pedagógovia. Tak žiaci zúročili praktickým spôsobom poznatky z prehliadky mesta. Svoje fyzické sily a zdatnosť sme si preverili absolvovaním cesty Caminito del Rey. Chodník je pripevnený pozdĺž strmých stien úzkej rokliny El Chorro. I takúto raritu mali možnosť žiaci vidieť a absolvovať zaujímavý outdoorový zážitok. Ďalším takýmto nezabudnuteľným momentom bolo, keď pri plavbe na catamarane videli žiaci húf delfínov, o čom sa aj domáci Španieli vydarili, že toto je naozaj šťastná náhoda. Naši žiaci si tak lepšie zapamätajú, že delfíny sú súčasťou Stredozemného mora.

Žiaci sa zúčastnili i na cvičení jogy v blízkom parku, ktorá sa u nás nevyučuje. Vyskúšali si relaxačné a dýchacie  cviky priamo v prírode. Telocvikári spomenutej školy pripravili jedno popoludnie plné športových aktivít, kde žiaci súťažili opäť v zmiešaných družstvách, a tak boli nútení používať pri komunikácií angličtinu. V posledný deň pobytu bola pre žiakov pripravená vedomostná súťaž o Španielsku a Málage s využitím IKT cez aplikáciu Quizizz. Program percentuálne vyhodnotil úspešnosť žiaka a určil jeho poradie. Program sa pre nás končil každý deň v neskorých popoludňajších hodinách. Boli to dni plné rôznych aktivít, ako i možností pre vzájomné spoznávanie, výmenu skúseností na pracovných workshopoch a nadviazanie kontaktov. Žiaci mali možnosť zažiť praktické využitie cudzieho jazyka – angličtiny v praxi, porovnať svoje komunikačné zručnosti s ostatnými. Každý takýto pobyt je pre žiakov impulzom do budúcnosti, prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky, no najmä angličtinu, lebo je to jazyk, ktorý už ovláda väčšia časť súčasnej  populácie. Každý takýto pobyt je nesporne prínosom tak pre pedagóga, ako i pre žiaka. Je to možnosť porovnania, inšpirácie, ako i sebareflexie, a posúva to každého o kúsok vpred.

PaedDr. Jarmila Michelová, účastníčka mobility Erasmus+