Záchrana jedincov ropuchy bradavičnatej

Pomoc pri záchrane jedincov chráneného živočícha – ropuchy bradavičnatej – je aktivita, do ktorej sa  zapájajú aj naši žiaci. A tak dnes 24.4. aj napriek dažďu sa dve desiatky našich detí vybrali na lokalitu Horný Vadičov- Hájnice, pod najvyšší vrch dolných Kysúc – Ľadonhoru, odkiaľ každoročne migrujú tisícky týchto žiab na svoje liahnisko- vodnú nádrž na Hájniciach. Ľudia s CHKO Kysuce postavili záchranné zábrany a spolu s dobrovoľníkmi pomáhajú týmto úžasným tvorom , ktoré sú veľmi užitočné a prospešné nielen pre prírodu , ale aj pre samotného človeka. Naše deti  poprenášali  množstvo už vykladených samičiek a samčekov, páriky, ktoré sa ešte párili , preniesli do náhradnej nádrže, aby im takto pomohli. Súčasťou dnešnej akcie bola  aj prednáška priamo v teréne s p. botaničkou ,  dlhoročnou pracovníčkou CHKO a ochrankyňou prírody-  Evkou Pietorovou. Teta Evka, ako ju deti poznajú a volajú im porozprávala veľa zaujímavostí zo života obojživelníkov, naučili sa rozlišovať samčekov od samičiek, dokonca videli  množstvo nakladených vajíčok ropuchy- dlhé retiazky s čiernymi guličkami (ako môžete vidieť aj na našich fotografiách),tiež videli  aj malého skokana štíhleho (tiež záber na fotkách) . Na záver deti aspoň čiastočne vyčistili horné jazierko pod bývalým hotelom Hájnice, kde sa liahnu skokany. Bol to naozaj smutný pohľad na vyvíjajúce sa žubrienky  skokana  v takomto znečistenom biotope. Bohužiaľ  nepodarilo sa nám všetko  povyťahovať ,lebo vytiahnuť veľký kontajner, drevenú  bedňu – bolo nad naše a detské sily . A tak sme sa rozhodli, že sa sem ešte vrátime a prácu musíme dokončiť a jazierku vrátiť najmä čistú vodu  a zbaviť ho všetkých odpadov, ktoré doňho nahádzali nevychovaní ľudia.

Prikladáme aj zopár aktuálnych fotografií: