Starostlivosť o ovocné stromčeky

Síce máme ešte zimu , ale už sa začali práce na našom školskom pozemku. Pokopali sme záhon s tulipánmi, pripravujeme fóliovník na jarný výsev, odstraňujeme suché trávy . Ešte sa toho síce veľa robiť nedá , ale napr. také ovocné stromy potrebujú už teraz , aby sme urobili základný rez. Preto sme medzi našich žiakov pozvali p. Kágera z Gbelian  , ktorý sa venuje tejto činnosti  a snaží sa  na školách vysvetľovať deťom najmä význam pestovania nielen ovocných drevín, ale celkovo zeleniny, ovocia, zelene  , aby si ľudia dokázali zabezpečiť aspoň časť dôležitých vitamínov z vlastnej záhradky. Deťom  vysvetlil ako sa treba  o mladé stromčeky starať, aby nás v budúcnosti  potešili svojimi chutnými plodmi. Teraz  sa síce orezávali len mladé stromčeky , ale  v jeseni prídu na rad aj naše staré stromy, hneď ako sa pozbiera úroda .  Súčasťou besedy boli  aj praktické práce, aby sa deti naučili pracovať s nožnicami, pílkou, štepárskym nožíkom- žabkou a pod. Dopoludnie využité aj takouto formou výučby  je pre žiakov veľkým prínosom, lebo ako sa hovorí :,, Niekedy je lepšie je raz vidieť,  ako stokrát počuť“.  Dúfajme, že si čo najviac odniesli a získané poznatky využijú vo svojom živote. Pripájame  aj zopár fotografií: