Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí

Už po dvadsiatydeviaty raz  sa zišli recitátori slovenských povestí na okresnom kole súťaže  „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“.   Takmer dve desiatky žiakov z Dolných Kysúc súťažilo v troch kategóriách , ktorých hodnotila trojčlenná porota v zložení: Mgr. Danka Sobolová, Mgr. Tatiana Chupáčová a Mgr. Magdaléna Tokariková.

Podujatie sa konalo 16.02.2024 v priestoroch Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste pod záštitou CVČ v Kysuckom Novom Meste, ktoré bolo organizátorom  súťaže. Zastúpenie na tomto zaujímavom podujatí mala i naša škola. Traja recitátori zo ZŠ Nábrežná zabodovali vo všetkých troch kategóriách.

V 1.kategórii  2-3. ročníka ZŠ žiačka Soňa Mordáčová z 3.D obsadila tretie miesto.

V 2.kategórii   4-5.roč. ZŠ Sofia Grešáková zo 4.A získala taktiež tretie miesto.

V 3.kategórii Richardovi Trnovcovi zo 7.C patrí prvé miesto a bude reprezentovať našu školu na krajskom kole.

Úspešným recitátorom ďakujeme za prípravu a prezentáciu povestí. Veľké ďakujem patrí i vyučujúcim, ktorí žiakov na prednes pripravovali.

PaedDr. Jarmila Michelová