Sokoliari v ŠKD

Dnes nás v ŠKD navštívili Sokoliari Majstra Vagana. S deťmi sa porozprávali o živote v lese, zvieratách, ktoré v lesoch žijú, zahrali si zopár hier a samozrejme nechýbali názorné ukážky kôry stromov, srsti, parohov a iných zaujímavých predmetov z lesa. Najväčšou bodkou na záver bolo, keď sa na hlavách detí objavil živý sokolík. Ďalej si deti mohli pohladkať sovu plamienku, vidieť jej obdivuhodnú 360 stupňovú otočku hlavy či zažili prelet výra ponad hlavu. Ozajstným kráľom na záver bol Orol skalný, ktorý keď roztiahol svoje krídla, všetci ticho zatajili dych nad jeho nádherou. Dostali sme pexeso s operenými kamarátmi, ktorých sme naživo spoznali a ihneď sme si ho zahrali…Veríme, že si deti 1. a 3.,4. ročníka odniesli krásne zážitky a nové vedomosti. Majstrom ďakujeme, s deťmi to naozaj vedia !