Návšteva laického misionára z Tanzánie

V pondelok 14. 01. 2019 navštívil našu školu laický misionár z Tanzánie. Deťom na hodinách náboženstva porozprával o svojej náročnej a zároveň krásnej práci misionára. Predovšetkým sa zameral na osobné svedectvo viery, hovoril o tom ako prežíva svoj vzťah so živým Ježišom. Oboznámil žiakov aj s tým, ako sa žije v Tanzánii. Následne veľmi ochotne a s úsmevom na tvári odpovedal na zvedavé otázky našich detí.
Sme vďační, že sme mali možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý je pre nás svedkom viery a radostného života.
Ivan Belko, kaplán