OCENENIE MEDAILOU SVäTÉHO GORAZDA

Počúvajte múdrych ľudí. No nestačí tie myšlienky, rady iba počúvať, ale vsiaknuť ich, ako špongia. Musia sa do vás dostať, vryť až do vašej DNA. Zvlášť, keď sa postaví pred vás PÁN učiteľ. Práca pedagóga je náročná a zodpovedná. Vyžaduje si veľa vzdelania, ľudskosti, lásky a obetavosti. Pod vedením učiteľov sa žiaci nielen vzdelávajú, ale pripravujú sa aj na zvládnutie všetkých nástrah života. Aj keď pre mňa v nepochopiteľnom dátume (predsa učitelia mali svoj deň 28. marca, či pán minister?) a v ešte nepochopilteľnejší deň a hodinu (piatok 18.00 je asi pre človeka napríklad z východu Slovenska trošku krkolomné), ale s o to väčšou pompéznosťou a úctou k vynaloženej práci a oddanosti svojej profesii, som sa zúčastnil slávnostného odovzdávania cien, medailí, diplomov a ďakovných listov desiatkam slovenských pedagógov, žiakov či študentov v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu za ich záslužnú prácu na úseku slovenského školstva (celkovo 90 ocenených). Po pani kolegyniach Lýdii Kubišovej a Viere Ševecovej, sa tento rok dostalo cti stretnúť sa s premiérom Eduardom Hegerom a hlavou Ministerstva školstva a tých ostatných vecí Slovenskej republiky Branislavom Grölingom a prevziať si vysoké štátne vyznamenanie, pani učiteľke Drahomíre Galgaňákovej. Ani neviem, či sa za tak pomerne krátku dobu dostalo tejto pozornosti, toľkým pedagógom z jednej školy v našom mestečku či okrese. Eduard Heger trefne v svojom príhovore uviedol, že dnešný večer je o hodnotách, oddanosti, vytrvalosti, obetavosti a výsledkoch pre mládež, slovenské školstvo, pre slovenskú spoločnosť, ktorej pomáhajú napredovať. V piatok 29.4. 2022 sa odovzdávali ocenenia v štyroch kategóriách – Ceny sv. Gorazda žiakom a študentom, ktorí mali proaktívny prístup k štúdiu a vynikali dosiahnutými výsledkami vo vzdelávaní, ďakovné listy, malé a veľké medaily sv. Gorazda pedagógom za ich celoživotnú a oddanú pedagogickú prácu, za ich výnimočné odborné a osobnostné kvality a zapájanie sa do rôznych projektov, či výnimočné činy. Programom prítomných členov vlády, zamestnancov Ministerstva školstva, poslancov, ocenených a hostí sprevádzala moderátorka Soňa Müllerová. Ako hudobný hostia vystúpili skvelý Filip Jančík Band a viac ako storočný oslávenec, Slovenský mužský zbor učiteľov. Mne prináleží srdečne zablahoželať Drahuške Galgaňákovej za prácu, ktorú 42 rokov odovzdávala svojím zverencom v školských laviciach na Nábrežnej. Slovensko musí byť hrdé na ľudí, ktorí boli ocenení, pretože sú vzorom pre žiakov, príkladom a inšpiráciou do života,“????‍??