Pán Jabĺčko v druhom ročníku

Našou každoročnou tradíciou sa stal v mesiaci októbri  tematický, zaujímavý, chutný, ale aj voňavý „ Jabĺčkový deň“.

V pondelok 5. októbra opäť zavítal medzi deti druhého ročníka pán Jabĺčko, odetý do jabĺčkových  farieb.  Rovnako aj naši druháčikovia vstupovali do tried v červenom, zelenom aj žltom odeve.

Bol  to deň plný rôznych činností a úloh, ktoré sú spojené s jabĺčkami. Aktivity na hodinách matematiky, slovenského jazyka, čítania aj výtvarnej výchovy sa postupne popreplietali a spájali s týmto chutným ovocím, ktoré je plné vitamínov. Nechýbala ani tradičná ochutnávka   jabĺčok a iných  dobrôt.

Ďakujeme všetkým šikovným mamičkám a babičkám, ale aj samotným deťom, ktoré sa podieľali na našom spoločnom „Jabĺčkovom dni“.

Mgr. Jarmila Bandurová