Návykové látky – beseda

Dňa 27.11.2018 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili besedy so školskou psychologičkou p. Dolinayovou na tému „Návykové látky.“ Žiaci sa v prvom rade oboznámili s pojmom závislosť. Ide o psychický alebo fyzický stav, ktorý sa vyznačuje určitými zmenami najmä v správaní. Spoločne sme si vymenovali novodobé nelátkové závislosti, akými sú patologické hráčstvo (gambling), workoholizmus (závislosť od práce), shopoholizmus (závislosť od nakupovania), závislosť od internetu, mobilománia, závislosť od televízie, od počítačových hier. Podrobnejšie sme sa porozprávali o nebezpečenstvách spojených s využívaním sociálnych sietí, nadmernom používaní tabletov, mobilných telefónov a počítačov. Dôsledkom je najmä to, že prestávame medzi sebou komunikovať, strácame kreativitu, netrávime voľný čas pohybom. Časté sledovanie informácií na sociálnych sieťach môže viesť k negatívnym dopadom na naše zdravie a rozvoj osobnosti. Internetová závislosť sa prejavuje práve nadmerným čítaním informácií, sledovaním videí, online hrami, gamblingom, ako aj vytváraním virtuálnych vzťahov.

Moderné technológie by nám mali slúžiť skôr na zjednodušenie nášho života. Môžu nám ho spríjemniť, dokonca kvalitatívne obohatiť. To však jedine v prípade, že s nimi narábame opatrne a so zdravým rozumom.

Žiaci počas celej besedy počúvali s veľkým záujmom, zapájali sa do diskusie, vyjadrovali svoje pocity a skúsenosti. Na všetky otázky dostali od p. Dolinayovej fundované odpovede, ktoré ich niekedy aj zaskočili a prekvapili. Beseda mala predovšetkým preventívny charakter. Cieľom bolo, aby žiaci vážne pouvažovali nad nebezpečenstvami, ktoré závislosti prinášajú. Tejto forme prevencie sa chceme venovať aj do budúcna.

Mgr. Martina Janeková