Jablunkov – Vianočný stromček

V Jablunkove na námestí už svieti Vianočný stromček

„Vinšujem vám na toto Božie narodenie, zdravie, šťastie, na statočku zachovanie, na detičkách potešenie, hojnosti, prajnosti, úrodnosti, po stodolách, po komorách od Pána boha dosti. Aby ste mali toľko teličiek, ako v hore jedličiek. Aby ste mali toľko býčkov, koľko je v hore bučkov.“ S týmto tradičným predvianočným vinšom z oblasti Kysúc sa speváci a hudobníci z nášho Nábrežníčka vybrali 1. decembra už po tretíkrát zaželať krásne adventné obdobie pre obyvateľov družobného mestečka v Českej republike, do Jablunkova. Na tamojšom Mariánskom námestí sa otvárali Vianočné trhy a rozsvecoval Vianočný stromček. Nábrežníček má veľmi dobré meno u našich susedov, aj preto ho zaradili medzi širokú škálu účinkujúcich na miestnom pódiu. Tento rok sme pre obyvateľov prihraničného mestečka priniesli zmes typických, ľudovými tradíciami osvedčených, vinšovačiek a kolied. Pani učiteľky Katka Jakubíková, Štefka Koptáková a jej manžel, harmonikár Paľko Kopták, vsadili na osvedčené Vianočné kúsky. Nesiem Vám noviny, Vstávajte pastieri, Kým nám jasná hviezda, Narodil sa Kristus pán aj v nesmiernom chlade a medzi poletujúcimi vločkami potešili české srdiečko. Na pódium sme sa dostali vyzimení hneď druhí, po vystúpení poľských detí  s PSB Bystrzyca.  Spevácke súbory Wiolinki a Crescendo ponúkli zmes poľských Vianočných tradicionálov. Treskúca zima a nevyhriate pódium odradili naše deti od prezlečenia sa do slovenských krojov, čo by zážitok z vystúpenia ešte zvýraznilo. Našich priateľov z českej školy Lesní 190 Jablunkov ani teplota okolo nuly od krojov neodradila. No, nezávideli sme im, ani pánovi učiteľovi Ondřejovi Vrzalovi, ktorému krehli prsty pri doprovodnej hre na husle. Svoje by vedeli povedať aj naši harmonikári Paľko Kopták a piatačka Radka Kotrčová. Vianočným punčom a pečenými klobáskami zohriate publikum, si vypočulo aj nám známe piesne Tisíc andělů od Čechomor-u a Byla cesta, byla ušlapaná Honzu Nedvěda. Ako vždy, top spoločného vystúpenia oboch škôl prišiel v predvedení známej Tichej noci, ktorá bola odprezentovaná v jazyku slovenskom i českom. Pridalo sa aj obecenstvo. Príhovormi a kvetmi sa s Jablunkovským námestím rozlúčili riaditelia Pavel Kantor a Igor Drexler. Na ďalší program, ktorý organizátori pripravili až do dvadsiatej hodiny večernej, sme už nečakali. Zima nám toto potešenie neumožnila. Spokojní, ale skrehnutí, sme ešte v diaľke pozorovali žiariaci Vianočný stromček, okolo ktorého sme medzi ľudí dobrej vôle priniesli spomienky na bývalý spoločný štát, určité vzrušenie a dojem čohosi tajomne krásneho, dobrého a veľkého. Jablunkov, tak opäť o rok. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.   I.D.