Zápis prvákov 2023

Každé dieťa, a hlavne to, ktoré má doma staršieho súrodenca, sa do školy teší. Vie, že sa tam niečo nové naučí, konečne bude vedieť čítať a písať ako dospelí. Navyše určite dostane krásnu novú aktovku, po ktorej už tak dlho túžobne pozerá. Prihlásiť svoje dieťa mohli rodičia, do ktorejkoľvek, ale len JEDNEJ základnej školy. Inak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – teda v tzv. spádovej škole. Zápis na našu školu sa uskutočnil tento rok v čase 3. a 4. apríla. A my chceme touto cestou poďakovať všetkým rodičom budúcich prváčikov za prejavenú dôveru pedagógom Nábrežnej počas zápisu do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024. Veľmi si to vážime a veríme, že naplníme Vaše očakávania.