Školenia učiteľov počas prázdnin 2023

Či sú tvrdé školské žiacke stoličky si vyskúšali aj naši učitelia a vychovávateľky počas veľkonočných prázdnin, dňa 6. 4. 2023, na školení SmartBooks v rámci oblasti digitalizácia aktualizačného vzdelávania. Smartbooks si najskôr vyskúšali z pohľadu žiaka, potom sa naučili používať vzdelávací portál v klasickej pozícii učiteľa, aby si mohli spestriť hodiny a podporili záujem, samostatnosť a motiváciu žiakov. A pocity po? Stoličky sú síce tvrdé, ale školenie bolo zaujímavé. Nástroje prezentácií, grafiky, tvorby videí, jednoduchých webových stránok, virtuálnych nástenok či testov, domácich úloh alebo edukačných hier, boli nosné témy pokračujúceho aktualizačného vzdelávania pedagógov z Nábrežnej päť dní neskôr. Tentokrát si dali stretnutie v priestoroch Strednej priemyselnej školy informačných technológií v KNM.