Dr. Zembolí

„Dr. Zembolí“

Žiaci  našej školy sa v pondelok 8. októbra zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu  v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.

Program pre deti 1. stupňa s názvom „Dr. Zembolí“ sa milou a veselou formou zaoberal otázkami ekológie a ľudskou krátkozrakosťou, ktorá raz môže náš život a životné podmienky zmeniť na nepoznanie. Ústredná postava „Dr. Zembolí“ vo svojej ordinácií  liečil pacientov s nezvyčajnými menami, ako vzduch Puch, olej Všetkoolej, kyslý dážď Kleofáš, studnička Fujnička či ryba Helézlé. Vtipné texty piesní parodovali zlé ľudské vlastnosti a veselé postavičky prinášali napätie, láskavý humor i dobrú náladu. Počas predstavenia sa deťom vtipne prihováral spevák skupiny AYA, Boris Lettrich, spolu so svojimi hudobníkmi.

Každý z nás je nielen tvorcom svojho šťastia, ale aj budúcnosti našej Zeme. Ľudskosť, separovanie, recyklovanie, zber druhotných surovín i ochrana čistoty prírody to sú naše čistiace prostriedky, ktoré nie chemickou, ale ľudskou cestou zachránia život na Zemi.

Mgr. Jarmila Bandurová