Vzdelávanie pre budúcnosť 2018

Vzdelávanie pre budúcnosť 2018

Učiť sa, učiť sa, učiť sa. – Naozaj to povedal Lenin? Existuje nejaký odkaz, že by to povedal Lenin? A nie je to vlastne jedno, kto to povedal? Učiť sa je potrebné počas celého života, nielen v škole. Zvlášť, keď doba a technika idú nie sedem míľovými čižmami, ale pomaly nadzvukovou rýchlosťou vpred. „Za strojom šijacím s láskou a nehou, spísala svoje sny švabachom stehov“ napísal Boris Filan pre Paľa Hammela v piesni o Margaret Steiffovej, nemeckej podnikateľke, zakladateľke svetoznámej fabriky na hračky. Dnes už nepíšeme švabachom do zošitov, dokonca mizne z učební aj klasická tabuľa s kriedou, na rad prídu čochvíľa aj zošity a plniace perá. Moderné je povedať „učíme moderne“. Je to naozaj tak, naozaj tak učíme aj na našej škole? Nuž, snažíme sa a chceme aj my ísť vpred. Aj preto sme sa zúčastnili konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť 2018 organizovanej svetoznámou značkou Microsoft na pôde Katedry riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Svoje produkty, hardvér a školské softvéry prezentovali nielen zástupcovia Microsoftu, ale aj značiek Acer, Soitron, BenQ, TOGlic a ďalších. Absolvovali sme dve hodiny prednášok, prezentácie produktov spomínaných firiem, ale aj pracovné workshopy, na ktorých sme si mohli odskúšať, alebo v priamom prenose vidieť, čo dokáže inteligentná technika. Z klasickej vyučovacej hodiny sa razom stala hodina plná tvorivosti, kreativity, efektivity a vzájomnej spolupráce. Tak prečo nie aj u nás? Oboznámili sme sa s prácou 3D tlačiarne, zariadeniami na prepojenie všetkých počítačov na škole, videli sme v akcii laserové projektory, interaktívne obrazovky, smartfóny, inteligentné robotické ruky a nespočetné množstvo softvéru pre školy. Zaujali nás najmä programy LittleLane, TOGlic a PowerPoint Office 2019.

Tak a v čom je problém? Musíme prehovoriť pani ekonómku, aby spolu s riaditeľom školy našli finančné prostriedky na modernizáciu IKT parku a tiež nájsť zanietených a kreatívnych učiteľov, ktorí sa neboja nového. Hlavným cieľom tohto príspevku je poukázať na možnosti využitia IKT, ako kultúrnospoločenského fenoménu, vo vyučovacom procese. Show must go on!

Igor Drexler a Dominik Smetana