Záložka do knihy spája školy

V októbri sme sa už po piatykrát zapojili do medzinárodného projektu. Úlohou žiakov bolo vyrobiť záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní  a vymeniť si ju zo žiakmi z pridelenej školy. Tou našou bola ZŠ Ľubietová. Po vzájomnej dohode putovalo 140 záložiek do vybranej partnerskej školy. Do projektu sa zapojili žiaci: 4.A, 4.B, 4.C a žiaci 5.B, 5.C, 5.D a 6.C triedy. Za pomoc pri realizácii ďakujem pani učiteľkám: Mgr. Perďochovej, Mgr. Vlčkovej R., PaedDr. Michelovej, Mgr. Svrčkovej. Každý žiak dostal záložku od kamaráta z partnerskej školy. 

Deťom sa akcia páčila, podporili sme záujem o čítanie a knihy a o rok sa tešíme opäť na skvelú spoluprácu.                                                                    

Mgr. Tatiana Chupáčová