Čitateľská gramotnosť v druhom ročníku

Deti spoznávajú svet v najrozmanitejších podobách.  Výsledkom čoho sú získané vedomosti, zručnosti, postoje, schopnosti a celá osobnosť žiaka. Postupne sa rozvíjajú ich rôzne druhy gramotností. Jednou z nich je aj veľmi dôležitá  čitateľská gramotnosť a čítanie s porozumením.  

My v druhom ročníku sme sa rozhodli zapojiť do celoročného projektu : Čítam, čítaš, čítame. A tak čítame všetko, čo sa nám dostane do ruky.  Knihy zo školskej, domácej, ale aj Mestskej knižnice i detský časopis Vrabček…  Ešte je len október a niektorí naši druháci už lúskajú  v poradí druhú knihu z našej školskej knižnice.  V prvej ich zaujal malý bezbranný kocúrik s ohnivočerveným chvostom od Gabriely Futovej, pod názvom Psia škola kocúra Červenochvosta. No a práve teraz sa zabávajú na obľúbených Rozprávkach o psíčkovi a mačičke, ktoré pre deti napísal a nakreslil Jozef Čapek. 

Mgr. Jarmila Bandurová