Vzdelávanie na tému Erasmus+ a e-twinning – webinár Juraja Hipša

Vyznať sa vo svete informačných technológii a pracovať s modernými nástrojmi je v súčasnej dobe nevyhnutná súčasť učiteľskej profesie. Aj preto angličtinárky zo ZŠ Nábrežná absolvovali stretnutie so zástupcom vydavateľstva Oxford University Press  Mgr. Petrom Hučekom. Mohli sa tak zoznámiť s novinkami, ktoré  si pripravilo vydavateľstvo OUP a pripraviť sa tak na prípadné dištančné vzdelávanie. Keďže aj v súčasnosti je základom vyučovania práca s učebnicou a pracovným zošitom vďaka vydavateľstvu OUP máme k dispozícii mnohé podporné materiály, ktoré rozvíjajú všetky zručnosti žiakov a pomáhajú pri jeho napredovaní. Okrem spomínaného stretnutia vyučujúce pravidelne absolvujú webináre na rôzne témy (Erazmus+, e-twinning, Ako učiť cudzí jazyk on-line …a iné) a venujú takto svoj voľný čas práci, lebo robiť učiteľa, to je nie iba práca, pre nás je to povolanie ?​​​​​​​​​​​​

ĽH