Úspechy v DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE

Z dôvodu protipandemických opatrení sa DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA  v tomto školskom roku (2020/2021) konala online formou.

OKRESNÉ KOLO  sa uskutočnilo dňa 11.2. 2021. Našu školu reprezentovali 3 žiaci : Michal Škulec, Ivan Martiška , Dominik Šalát. Hoci bola príprava na súťaž tento rok kvôli mimoriadnym okolnostiam ťažšia, realizácia súťaže iná, na akú sme boli zvyknutí , časový limit kratší, súťažné úlohy tradične náročné, …, naši chlapci dosiahli pekné výsledky :

Ivan Martiška (7.B, kategória E) – 2. miesto

                   Michal Škulec (6 .C, kategória F) – 3. miesto

                   Dominik Šalát (7.C, kategória E) – 4. miesto.

Michalovi a Dominikovi chýbal 1 bod do umiestnenia o priečku vyššie. Všetci traja boli úspešní riešitelia.

Ivan Martiška  postúpil do KRAJSKÉHO KOLA ( uskutočnilo sa 22.3. 2021) , kde ako jediný žiak z KNM i okresu KNM získal „medailové“  umiestnenie. Získal 2. miesto (pre porovnanie J : Ivko získal  85,8 b a súťažiaci, ktorý sa umiestnil na prvej priečke,  dosiahol  87, 1 b , t.j Ivkovi chýbalo  1,3 b do 1. miesta!). Krásny výsledok.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu triedy, školy, mesta i okresu. 

Mgr. Monika Mojtová, vedúca PK DEJ-OBN